Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

VZPOSTAVITI PARTNERSKI IN SODELUJOČ ODNOS V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -NADZOR NAD DELOVANJEM APARATOV -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH -SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTIČNE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI -PRIPRAVA PACIENTA IN NJEGOVE DOKUMENTACIJE TER VZPOSTAVITEV STIKOV Z REŠEVALNO SLUŽBO OB PREMESTITVI PACIENTA V DRUGO ZDRAVSTVENO USTANOVO ALI DOMOV -POMOČ IN SODELOVANJE PRI PREVOZU PACIENTA NA ALI IZ HELIODROMA -ZDRAVSTVENA NEGA UMRLEGA IN UREDITEV NJEGOVE DOKUMENTACIJE IN EVIDENCE PROTOKOLA UMRLIH TER NJIHOV TRANSPORT -ORGANIZACIJA IN VODENJE PRI SKRBI ZA ČIŠČENJE PROSTOROV, PRIPOMOČKOV IN APARATOV -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU KOMPETENC IN OB SOGLASJU PACIENTA -UKREPANJE V NEPRIČAKOVANIH-KRITIČNIH SITUACIJAH IN NUDENJU PRVE POMOČI V OKVIRU KOMPETENC -OSTALA DELA GLEDE NA DELOKROG ZA OMENJENO DELOVNO MESTO IN NAVODA NADREJENEGA.