Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

-VZPOSTAVITI PARTNERSKI IN SODELUJOČ ODNOS V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV
-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA
-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA
-NADZOR NAD DELOVANJEM APARATOV
-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH
-SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTIČNE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI
-PRIPRAVA PACIENTA IN NJEGOVE DOKUMENTACIJE TER VZPOSTAVITEV STIKOV Z REŠEVALNO SLUŽBO OB PREMESTITVI PACIENTA V DRUGO ZDRAVSTVENO USTANOVO ALI DOMOV
-POMOČ IN SODELOVANJE PRI PREVOZU PACIENTA NA ALI IZ HELIODROMA
-ZDRAVSTVENA NEGA UMRLEGA IN UREDITEV NJEGOVE DOKUMENTACIJE IN EVIDENCE PROTOKOLA UMRLIH TER NJIHOV TRANSPORT
-ORGANIZACIJA IN VODENJE PRI SKRBI ZA ČIŠČENJE PROSTOROV, PRIPOMOČKOV IN APARATOV
-SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU KOMPETENC IN OB SOGLASJU PACIENTA
-UKREPANJE V NEPRIČAKOVANIH-KRITIČNIH SITUACIJAH IN NUDENJU PRVE POMOČI V OKVIRU KOMPETENC
-OSTALA DELA GLEDE NA DELOKROG ZA OMENJENO DELOVNO MESTO IN NAVODA NADREJENEGA.