Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

VZPOSTAVITI PARTNERSKI IN SODELUJOČ ODNOS V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV , DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, NADZOR NAD DELOVANJEM APARATOV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTIČNE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI, PRIPRAVA PACIENTA IN NJEGOVE DOKUMENTACIJE TER VZPOSTAVITEV STIKOV Z REŠEVALNO SLUŽBO OB PREMESTITVI PACIENTA V DRUGO ZDRAVSTVENO USTANOVO ALI DOMOV, POMOČ IN SODELOVANJE PRI PREVOZU PACIENTA NA ALI IZ HELIODROMA, ZDRAVSTVENA NEGA UMRLEGA IN UREDITEV NJEGOVE DOKUMENTACIJE IN EVIDENCE PROTOKOLA UMRLIH TER NJIHOV TRANSPORT, ORGANIZACIJA IN VODENJE PRI SKRBI ZA ČIŠČENJE PROSTOROV, PRIPOMOČKOV IN APARATOV, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU KOMPETENC IN OB SOGLASJU PACIENTA, UKREPANJE V NEPRIČAKOVANIH-KRITIČNIH SITUACIJAH IN NUDENJU PRVE POMOČI V OKVIRU KOMPETENC, OSTALA DELA GLEDE NA DELOKROG ZA OMENJENO DELOVNO MESTO IN NAVODA NADREJENEGA. SPECIALNA ZNANJA: DOBRO ZNANJE REANIMACIJE IN NJENIH ZDRAVIL TER NJENA UPORABA, ROKOVANJE Z APARATI , TRIAŽA PO NAČELIH MANCHESTRSKEGA TRIAŽNEGA SISTEMA.