Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

Naslov: Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA

KOORDINACIJA DELA ZNOTRAJ DELOVNE ENOTE; MENTORSTVO; SPREJEM PACIENTOV ; SPREMSTVO OBOLELIH IN POŠKODOVANIH V OKVIRU REŠEVALNIH PREVOZOV; SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU; NADZOR NAD IZVAJANJEM PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN UVAJANJE STANDARDOV; NADZOR IN IZVAJANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE, KI SO OPREDELJENI V PRAVILNIKU IN ZAKONODAJI O NUJNI MEDICINSKI POMOČI; IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV (V SKLADU Z NAVODILI ZDRAVNIKA); PRIPRAVA ORDINACIJE ZA NEMOTEN POTEK DELA; SKRB ZA USTREZNO OPREMLJENOST REŠEVALNIH VOZIL Z USTREZNIMI PRIPOMOČKI IN MATERIALI ZA IZVAJANJE NMP; NADZOR NAD OSNOVNIM DELOVANJEM MEDICINSKIH APARATUR V PROSTORIH NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN REŠEVALNIH VOZILIH; OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL V AMBULANTI; SODELOVANJE PRI PLANIRANJU POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALA, KI SO POTREBNI ZA IZVAJANJE NEPREKINJENEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA; IZVAJANJE REDNIH PREDPISANIH KONTROL TEMPERATURE V HLADILNIKU ZA CENTRALNO ZALOGO CEPIVA PO PRINCIPU HLADNE VERIGE; NADZOR NAD IZVAJANJEM PRAVIL IN NAVODIL V DELOVNI ENOTI; UVAJANJE NA NOVO ZAPOSLENIH SODELAVCEV V PODROČJE DELA; SKRB ZA NEMOTEN POTEK DELA V ENOTI (SPREMLJANJE PROCESOV IN PREDLOGI IZBOLJŠAV); DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEGA ZDRAVNIKA, VODJE ORGANIZACIJSKE ENOTE IN DELAVCEV S POSEBNIMI POOBLASTILI