Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Naslov: LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR

– UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE
ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI;
– ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE
DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE;
– ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI;
– PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH BOLNIKOV;
– DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC;
– VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI;
– IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI;
– SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V
ZDRAVSTVENI NEGI;
– SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH ORGANIZACIJSKIH IN PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI;
– DRUGA DELA PO NAROČILU GLAVNE MEDICINSKE SESTRE KIRURŠKE URGENTNE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI, PREDSTOJNIKA KIRURŠKE URGENTNE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI IN VODJE TIMA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.