Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

-VZPOSTAVITI PARTNERSKI IN SODELUJOČ ODNOS V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV
-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA
-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA
– ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV
-NADZOR NAD DELOVANJEM APARATOV
-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH
– SVETOVANJE IN ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV
-SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTIČNE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI
-OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA IN V OKVIRU DELOKROGA ZA TO DELOVNO MESTO.