Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI;
ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,
PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,
ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI,
DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.