Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI,

ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU,
ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,
– PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE,
PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,
– ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S
ŠTUDENTI
– DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC