Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

-NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA
-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA
-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV
-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM, NJIHOVIM SVOJCEM, STARŠEM, OTROKOM IN MLADOSTNIKOM, PROMOCIJA ZDRAVJA
-KATEGORIZACIJA PACIENTOV ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
-SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFIČNIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV
-PSIHIČNA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI, DIAGNOSTIČNI POSEG
-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA
-VODENJE ČAKALNIH LIST ZA NAROČENO AMBULANTNO IN HOSPITALNO OBRAVNAVO TER DIAGNOSTIKO
-ZAKLJUČEK AMBULANTNE OBRAVNAVE IN ADMINISTRATIVNI OBRAČUN STORITEV
-VZDRŽEVANJE PROSTOROV, PRIPOMOČKOV IN APARATUR
-SKRB ZA NAROČANJE IN SPREMLJANJE PORABE ZDRAVIL IN POTROŠNEGA MATERIALA TER PRIPOMOČKOV IN APARATUR
-IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
-PREDAJA PACIENTA NA VSEH NIVOJIH
-OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.