Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

Naslov: GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC

ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE V SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH PRIPRAVA PACIENTA IN SODELOVANJE PRI ZDRAVNIŠKEM PREGLEDU IN DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH PRIPRAVA IN IZVEDBA ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI UREJANJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, DAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH NAVODIL, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU NOVO ZAPOSLENIH IN DIJAKOV DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA.