Podjetje: MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA

Naslov: RAKITNA 96, 1352 PRESERJE

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH PROGRAMOV, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU NUJNE MEDICINSKE POMOČI, IZVAJANJE PARENTERALNE TERAPIJE, NAČRTOVANJE ZDRAVSTVENE NEGE, SPREJEMNI INTERVJU (OBRAZEC V SKLOPU NAŠE KLINIČNE POTI), IZVAJANJE ZDRAVSTVENO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA PRI VAROVANCEV, IZOBRAŽEVANJE KADRA, SPREMLJANJE KAKOVOSTI DELA IN KAZALNIKOV KAKOVOSTI, NADZOR AMBULANTE IN ZDRAVIL, VKLJUČEVANJE V AMBULANTNO DEJAVNOST,…