Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

NUDENJE PRVE IN NUJNE MEDICINSKE POMOČI PACIENTOM IN POŠKODOVANCEM NA TERENU TER IZVAJANJE TRANSPORTA,
PACIENTOV IN POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN NUJNE MEDICINSKE POMOČI MED PREVOZOM Z REŠEVALNIM VOZILOM TER,
DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA IN PRIPRAVA STATISTIČNIH POROČIL, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI, MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER,
PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, VOŽNJA REŠEVALNEGA VOZILA, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.