Podjetje: AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE ALENKA ALEKSEJEV, DR. MED., SPEC. SPL. MED.

Naslov: KNAFELČEVA ULICA 31, 2000 MARIBOR

PREISKAVA: EKG, OKSIMETRIJA, SPIROMETRIJA, DOPLER, MERJENJE TEŽE IN VIŠINE, STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV, VODENJE FINANČNIH PODATKOV IN REGISTRA KRONIČNIH BOLNIKOV, IZPISI NAPOTNIC, VPISOVANJE IZVIDOV, ARHIVIRANJE, PRIDOBIVANJE KARTOTEK OD OSEBNIH ZDRAVNIKOV, SKRBI ZA KARTOTEKO TER ZDRAVSTVENE IN DRUGE STATISTIČNE INFORMACIJE, POMAGA ZDRAVNIKU PRI DELU V SPLOŠNI AMBULANTI. SPREMLJANJE PARAMETROV UREJENE KRONIČNE BOLEZNI (KOPB, ASTMA, SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2), PRESEJANJE SRČNO-ŽILNIH BOLEZNI, PRESEJANJE ZA SLADKORNO BOLEZEN, DEPRESIJO, KOPB, POVIŠAN ARTERIJSKI TLAK TER KAJENJE IN PITJE ALKOHOLA PREDAVA O ZDRAVI PREHRANI, TELESNI DEJAVNOSTI IN GIBANJU. PRIPRAVLJA IN IZVAJA ANKETE, SKRBI ZA ZDRAVSTVENO VZGOJNI MATERIAL, DAJE NAVODILA IN NASVETE BOLNIKOM, PRIPRAVLJA MATERIAL ZA STERILIZACIJO, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, VODI PREDPISANO DOKUMENTACIJO V SKLADU Z VELJAVNO DOKTRINO IN ZAKONSKIMI PREDPISI, SKRBI ZA NAROČANJE IN RACIONALNO PORABO MATERIALOV, SKRBI ZA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR HIGIENSKIH POSTOPKOV V SVOJI ENOTI, PISNO IN USTNO POROČA O SVOJEM DELU, IZVAJA DRUGE NALOGE POVEZANE Z OSNOVNIM DELOM IN NALOGE PO NAROČILU NADREJENEGA.