Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z DUŠEVNO IN TELESNO MOTNJO V POSEBEJ ZA TO SPECIALIZIRANIH ENOTAH TER OPRAVLJANJE SOCIOTERAPEVTSKEGA IN PSIHOTERAPEVTSKEGA DELA S PACIENTI,
ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,
IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,
ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI,
DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.