Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Naslov: Novi dom 11 , 1430 HRASTNIK

IZVAJA IN KOORDINIRA PROGRAM CINDI – TESTI HOJE, DELAVNICE HUJŠANJA…; SPREJEMA ZAVAROVANCE, JIH PRIPRAVLJA ZA PREGLED (NAROČANJE PO TELEFONU IN OSEBNO); PREISKAVA: EKG, OKSIMETRIJA, SPIROMETRIJA, DOPLER; MERJENJE TEŽE IN VIŠINE; STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV; VODENJE FINANČNIH PODATKOV IN REGISTRA KRONIČNIH BOLNIKOV; IZPISI NAPOTNIC, VPISOVANJE IZVIDOV, ARHIVIRANJE;
PRIDOBIVANJE KARTOTEK OD OSEBNIH ZDRAVNIKOV; SKRBI ZA KARTOTEKO TER ZDRAVSTVENE IN DRUGE STATISTIČNE INFORMACIJE; POMAGA ZDRAVNIKU PRI DELU V SPLOŠNI AMBULANTI; SPREMLJANJE PARAMETROV UREJENE KRONIČNE BOLEZNI (KOPB, ASTMA, SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2); PRESEJANJE SRČNO-ŽILNIH BOLEZNI, PRESEJANJE ZA SLADKORNO BOLEZEN, DEPRESIJO, KOPB, POVIŠAN ARTERIJSKI TLAK TER KAJENJE IN PITJE ALKOHOLA; PREDAVA O ZDRAVI PREHRANI, TELESNI DEJAVNOSTI IN GIBANJU; PRIPRAVLJA IN IZVAJA ANKETE;
SKRBI ZA ZDRAVSTVENO VZGOJNI MATERIAL; DAJE NAVODILA IN NASVETE BOLNIKOM; PRIPRAVLJA MATERIAL ZA STERILIZACIJO; SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI; VODI PREDPISANO DOKUMENTACIJO V SKLADU Z VELJAVNO DOKTRINO IN ZAKONSKIMI PREDPISI; SKRBI ZA NAROČANJE IN RACIONALNO PORABO MATERIALOV;
SKRBI ZA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR HIGIENSKIH POSTOPKOV V SVOJI ENOTI; PISNO IN USTNO POROČA O SVOJEM DELU; IZVAJA DRUGE NALOGE POVEZANE Z OSNOVNIM DELOM IN NALOGE PO NAROČILU NADREJENEGA.