Podjetje: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

Naslov: Zadrečka cesta 14 , 3331 NAZARJE

SAMOSTOJNO PLANIRANJE IN IZVAJANJE PATRONAŽNIH OBISKOV V SMISLU SOCIALNOZDRAVSTVENE OBRAVNAVE, BABIŠKE OBRAVNAVE IN ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA NA DOMU, SPREMLJANJE NORMALNEGA POTEKA NOSEČNOSTI IN IZVAJANJE POTREBNIH PREISKAV, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE NEGE OTROČNIC IN DOJENČKOV NA DOMU, ZDRAVSTVENA NEGA TERMINALNO BOLNIH – CELOSTNA OBRAVNAVA, MEDICINSKO TEHNIČNI POSTOPKI NA DOMU, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE NEGE BOLNIKOV NA DOMU PO NAROČILU ZDRAVNIKA,APLIKACIJA PROTIBOLEČINSKE TERAPIJE PREKO ČRPALK IN EPID KATETROV,
ORGANIZACIJA, VODENJE IN SODELOVANJE V NEGOVALNI SKUPINI,SODELOVANJE V ZDRAVSTVENI SKUPINI , CSD, IZVAJANJE MENTORSKIH NALOG,SODELOVANJE NA RAZISKOVALNIH PODROČJIH, DELO Z MALIMI SKUPINAMI ZA SAMOPOMOČ- STAROSTNIKI, IZOBRAŽEVANJE V VRTCIH, ŠOLAH,, DELO V SLUŽBI NMP, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENI POSVETOVALNICI, VODENJE ADMINISTRACIJE, NADOMEŠČANJE ODSOTNIH SODELAVCEV, IZVAJANJE CEPLJENJA, NABAVA MATERIALOV IN OSNOVNIH SREDSTEV ZA PATRONAŽO, SKRB ZA USTREZNO VAROVANJE Z ODPADKI, OSTALA DELA PO NAROČILU DIREKTORJA