Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

-NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA
-SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE
-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA
-SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV
-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV
-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV
-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE STARŠEM,OTROKOM IN MLADOSTNIKOM, PROMOCIJA ZDRAVJA
-ORGANIZIRANJE IN NADZOR NAD FIZIČNEM OKOLJEM
– KATEGORIZACIJO PACIENTOV
-OSTALA DELA NAVEDENA V DELOKROGU ZA NAVEDENO DELOVNO MESTO.