Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

Naslov: GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC

NAČRTOVAJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI V PROSTORIH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV Z OPREDELITVIJO PREDNOSTNIH INTERVENCIJ TER SPREMLJANJE IZIDOV ZDRAVSTVENE NEGE IN DOKUMENTIRANJE,
SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH PROGRAMOV, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA.