Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI V
PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIVLJENJSKIH
FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,
-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU,
ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,
-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER
POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ, ORGANIZIRANJE, PRIPRAVA IN SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA,
BOLNIKA NA DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKE POSEGE,
-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI, MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOSPREJETIM SODELAVCEM TER
PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,
-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.