Podjetje: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Naslov: ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, VREDNOTENJE ZN V PROSTORIH INTEZIVNE TERAPIJE III,
SODELOVANJE PRI IZVEDBI TERAPEVTSKEGA IN DIAGNOSTIČNEGA PROGRAMA,
OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV ZN V OKVIRU STROKOVNE USPOSABLJENOSTI,
EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZN, MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV IN VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE,
ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSABLJENOSTI,
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NOVOSPREJETIH SODELAVCEV V OKVIRU DELOKROGA, SODELOVANJE V RAZISKOVALNEM DELU
NA PODROČJU ZN
OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST.