Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV III. IN IV.
KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN
VZDRŽEVANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI
ODPUSTA PACIENTA
– ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU,
ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,

IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER
POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ

ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER
PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI
– DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC