Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

DELO ZAHTEVA MOČNE DELOVNE NAVADE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V ENOTI ZA INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK (EITOS), SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH PRI ZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH TER POSTOPKIH, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZAH, IZVAJANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV PO VISOKO ASEPTIČNIH STANDARDIH ZA INTENZIVNO DEJAVNOST TER IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB.