Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

DELO ZAHTEVA MOČNE DELOVNE NAVADE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V ENOTI ZA INTERNO INTENZIVNO TERAPIJO (IIT), DOKUMENTIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN IV KATEGORIJE, V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALEN NADZOR, NAČRTOVANJE, KOORDINIRANJE, PREMESTITEV ALI/IN ODPUST PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V OKVIRU TIMA ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDICIPLINARNIH TIMIH, PRIPRAVA APARATUR, OPREME IN PRIPOMOČKOV ZA IZVAJANJE OSNOVNEGA IN RAZŠIRJENEGA NADZORA ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ, IIZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ, KOMUNICIRANJE IN PRENOS INFORMACIJ V ZDRAVSTVENEM TIMU, DRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE S PACIENTI IN SVOJCI, ZNANSTVENO – RAZISKOVALNO DELO V ZDRAVSTVENI NEGI ZA RAZVOJ POKLICA IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB.