Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA

Naslov: DELLAVALLEJEVA ULICA 3 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNEGA PROSTORA, DELOVNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV ZA DELO, ODGOVORNOST ZA DELOVNA SREDSTVA IN RACIONALNO PORABO MATERIALA ZA DELO, ORGANIZACIJA IN KOORDINACIJA IZVAJANJA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV ZA POSAMEZNE SKUPINE PREBIVALCEV, SODELOVANJE V DELU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE STROKOVNE TRIAŽE, VODI DELO NEGOVALNEGA TIMA, IZVAJANJE PRVE POMOČI IN UKREPOV V NUJNI MEDICINSKI POMOČI, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, VODENJE IN NADZOR POSTOPKOV ZA KAKOVOST V ZDRAVSTVENI NEGI, SEZNANJANJE IN OSVAJANJE NOVIH ZNANJ IN VEŠČIN TER PRENAŠANJE LE-TEH NA SODELAVCE, POZNAVANJE IN IZVAJANJE POSTOPKOV V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV, IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA…