Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

NA PODROČJU HEMODIALIZE(HD) IN PERITONEALNE DIALIZE:
-IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V OKVIRU STROKE ZDRAVSTVENE NEGE NA HEMODIALIZNEM PODROČJU
-UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENE NEGE (ZN) PRI PACIENTIH VKLJUČENIH V PROGRAM KRONIČNE HD IN PERITONELANE DIALIZE
-PRIPRAVA, VZDRŽEVANJE, DEZINFEKCIJA, MIKROBIOLOŠKI NADZOR REVERZNE OZMOZE (RO) TER DIALIZNIH MONITORJEV
-SODELOVANJE V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA PRI PRIPRAVI NAČRTA IN IZVEDBE HEMODIALIZNEGA ZDRAVLJENJA IN PERITONELANE DIALIZE
-NAČRT, PRIPRAVA, IZVEDBA ZAHTEVNIH IN KONTINUIRANIH METOD DIALIZIRANJA
-SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZN PRI RAZLIČNIH A-V DOSTOPIH IN IZSTOPIŠČ PRI PERITONEALNI DIALIZI TER UKREPANJE OB KOMPLIKACIJAH
-SODELOVANJE IN IZVAJANJE RAZLIČNIH TERAPEVTSKO DIAGNOSTIČNIH POSEGOV V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZN PO NAROČILU ZDRAVNIKA ALI GLEDE NA PROCES DELA
– OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.

NALOGE IN DOLŽNOSTI NA PODROČJU TRANSPLANTACIJE (TX):
-IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
– PREDAJA PACIENTA NA VSEH NIVOJIH
– PRENOS INFORMACIJ NA OSTALE ČLANE NEGOVALNEGA TIMA
-SKRB ZA VARNOST PACIENTOV
– OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.