Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

PRIPRAVA ANESTEZIJSKEGA DELOVIŠČA, PREVERJANJE IN PRIPRAVA APARATUR, OPREME, PRIPOMOČKOV IN ZDRAVIL ZA IZVAJANJE ANESTEZIJE
-SPREJEM IN PSIHOFIZIČNA PRIPRAVA BOLNIKA NA ANESTEZIJO IN OPERATIVNI POSEG TER NADZOROVANJE BOLNIKA PRED, MED IN PO ANESTEZIJI
-SODELOVANJE PRI NAMEŠČANJU BOLNIKA V VAREN POLOŽAJ GLEDE NA POTREBEN OPERATIVNI POSEG
-SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VSEH OBLIK ANESTEZIJE
-SODELOVANJE V URGENTNIH STANJIH V PORODNI SOBI TER SODELOVANJE IN IZVAJANJE OBPORODNE ANALGEZIJE
-SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA IN OBVLADOVANJA AKUTNE POOPERATIVNE IN KRONIČNE BOLEČINE
-IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DODATNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA TER SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH BOLNIKOV NA DIAGNOSTIČNE PREISKAVE IN ODDELKE V SKLOPU BOLNIŠNICE
-SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV V OKVIRU STROKE ZDRAVSTVENE NEGE IN KOMPETENC
-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV
-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA
-SMOTRNO NAROČANJE MEDICINSKO TEHNIČNEGA MATERIALA IN ZDRAVIL ZA ENOTO GLEDE NA POTREBE IN STANJE ZALOG
-DOSLEDNO IN NATANČNO VODENJE DNEVNIKA PORABE ZDRAVIL S SEZNAMA PREPOVEDANIH DROG
-OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.