Podjetje: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Naslov: Trubarjeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNIH NALOG IN PROGRAMOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ, ZAHTEVNEJŠA PRIPRAVA IN OBDELAVA PODATKOV S PODROČJA DELOVANJA NIJZ, IZVAJANJE RAZVOJNO-RAZISKOVALNEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROGRAMOV NA RAVNI ORGANIZACIJSKE ENOTE, SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNJAKI NIJZ, SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA IN MEDSEKTORSKO SODELOVANJE, SAMOSTOJNOST PRI DELU, DELO V TIMU, IZVEDBA NALOG V SKLADU Z SPLOŠNIMI AKTI NIJZ, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S STROKOVNIMI IN POSLOVNIMI INTERESI NIJZ PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA.