Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

Naslov: ČERNELČEVA CESTA 15, 8250 BREŽICE

NŠTRUMENTIRANJE PRI PROGRAMSKIH IN URGENTNIH OPERACIJAH ZA KIRURŠKI IN GINEKOLOŠKI ODDELEK, IZVAJANJE MEDOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE, DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDR. NEGE, KLINIČNIH POTI, VODENJE EVIDENC POŠILJANJA MATERIALA NA PREISKAVE, SODELOVANJE PRI ODVZEMU, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN MATERIALA ZA TRANSPORT V BOLNIŠNIČNI ALI ZUNANJI LABORATORIJ, OBČASNO SODELOVANJE PRI AMBULANTNIH MALIH POSEGIH IN PRI POSEGIH HOSPITALIZ. BOLNIKOV, OBČASNO VODENJE ADMINISTRACIJE KIRURŠKE AMBULANTE TER OPRAVLJANJE MAVČARSKIH DEL, STERILIZACIJA POTREBNEGA MATERIALA ZA BOLNIŠKE ODDELKE, AMBULANTE IN OPERACIJSKI BLOK, ORGANIZACIJA IN ODGOVORNOST ZA VSE APARATE,DA BREZHIBNO DELUJEJO, KOORDINIRANJE OSEBJA V OP. BLOKU