Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOČI PREKO TELEFONA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA OB POSEBNIH DOGODKIH, EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA TER DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, STALNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE