Podjetje: KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA d.o.o.

Naslov: Rožna dolina, cesta IV 45 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROČJA OPERATIVNE DEJAVNOSTI V PROSTORIH POSEBEJ TEHNIČNO OPREMLJENIH ZA IZVAJANJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI; IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA TER SPREMLJANJE IZIDOV ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI; NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV PO VISOKO ASEPTIČNIH STANDARDIH ZA OPERATIVNO DEJAVNOST TER NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB; ZAGOTAVLJANJE ČISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA IN DELOVNEGA OKOLJA TER DELOVNIH PRIPOMOČKOV; DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGA, MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V BOLNIKOVO DOKUMENTACIJO/DOKUMENTACIJO ZDRAVSTVENE NEGE IN UREDITEV LE-TE V SKLADU Z NAVODILI; PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN APARATUR IN SHRANJEVANJE ČISTEGA STERILNEGA MATERIALA. NADZOR DELOVANJA APARATUR IN OSTALIH DELOVNIH PRIPOMOČKOV, V PRIMERU OKVARE KONTAKTIRA SERVISNO SLUŽBO IN O TEM SEZNANI ODGOVORNO OP.MS. UVAJANJE SODOBNIH METOD DELA ZDRAVSTVENE NEGE V OPERATIVNO DEJAVNOST, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO TER PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM V OKVIRU DELOKROGA; IZVAJANJE POSTOPKOV V ZVEZI S STERILIZACIJO V SKLADU S POKLICNIMI KOMPETENCAMI; VAROVANJE PODATKOV IN PACIENTOVIH PRAVIC: UKREPANJE V NEPRIČAKOVANIH SITUACIJAH, NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI V OKVIRU PRISTOJNOSTI.