Podjetje: KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA DOLINA d.o.o.

Naslov: Rožna dolina, cesta IV 45 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI ZA VSA PODROČJA OPERATIVNE DEJAVNOSTI V PROSTORIH POSEBEJ TEHNIČNO OPREMLJENIH ZA IZVAJANJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA TER SPREMLJANJE IZIDOV ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV PO VISOKO ASEPTIČNIH STANDARDIH ZA OPERATIVNO DEJAVNOST TER NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB, ZAGOTAVLJANJE ČISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA IN DELOVNEGA OKOLJA TER DELOVNIH PRIPOMOČKOV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGA, MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V BOLNIKOVO DOKUMENTACIJO/DOKUMENTACIJO ZDRAVSTVENE NEGE IN UREDITEV LE-TE V SKLADU Z NAVODILI, PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN APARATUR IN SHRANJEVANJE ČISTEGA STERILNEGA MATERIALA. NADZOR DELOVANJA APARATUR IN OSTALIH DELOVNIH PRIPOMOČKOV, V PRIMERU OKVARE KONTAKTIRA SERVISNO SLUŽBO IN O TEM SEZNANI ODGOVORNO OP.MS. UVAJANJE SODOBNIH METOD DELA ZDRAVSTVENE NEGE V OPERATIVNO DEJAVNOST, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO TER PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM V OKVIRU DELOKROGA, IZVAJANJE POSTOPKOV V ZVEZI S STERILIZACIJO V SKLADU S POKLICNIMI KOMPETENCAMI, VAROVANJE PODATKOV IN PACIENTOVIH PRAVIC, UKREPANJE V NEPRIČAKOVANIH SITUACIJAH, NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI V OKVIRU PRISTOJNOSTI