Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

– ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN
PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULANTI,
– IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRI INVAZIVNIH RADIOLOŠKIH DIAGNOSTIČNO – TERAPEVTSKIH POSEGIH,
(NUKLEARNA MEDICINA, KARDIOLOŠKA IN INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA) TER PRI ODPRTIH VIRIH RADIOAKTIVNEGA SEVANJA,
– IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV V KONTROLIRANEM,
OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA IN PRI ZDRAVLJENJU Z ODPRTIMI VIRI SEVANJA TER IZVAJANJE INVAZIVNIH OPERATIVNODIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA PODROČJU INVAZIVNE RADIOLOGIJE V SODELOVANJU Z
MULTIDISCIPLINARNIM TIMOM
– ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO
S ŠTUDENTI
– DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC