Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Naslov: Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

-NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV S CITOSTATSKO TERAPIJO,
-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER NAČRTOVANJE IN KOORDINARJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,
-IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI IMUNSKO OGROŽENIH PACIENTIH, PRED, MED IN PO PRESADITVI KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,
-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI,
-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC