Podjetje: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Naslov: LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR

SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA S TERAPIJO S
CITOSTATIKI, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE PACIENTOVE
DOKUMENTACIJE IN PO NAVODILU USMERJANJE
PACIENTOV V NADALJNJO OBRAVNAVO, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE
AKTIVNOSTI PACIENTA S TERAPIJO S CITOSTATIKI V
OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE,
ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE
DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU
STROKOVNE IZOBRAZBE,
ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI S TERAPIJO
S CITOSTATIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI V OKVIRU
STROKOVNE IZOBRAZBE, ORGANIZIRANJE SPREMSTVA, PRIPRAVA PACIENTOV
ZA PREVOZ IN PREVOZ PACIENTOV,
VKLJUČEVANJE V STROKOVNO DOKUMENTIRANJE
PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE
POTREBNIH EVIDENC V OKVIRU STROKOVNE
IZOBRAZBE, IZVAJANJE DELA PO NAVODILU STROKOVNE VODJE
ZDRAVSTVENE NEGE ODDELKA IN VODJE
ZDRAVSTVENEGA TIMA V OKVIRU STROKOVNE
IZOBRAZBE.