Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Naslov: Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE

-IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE SKLADNO S POKLICNIMI KOMPETENCAMI
-IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE PRI NOSEČNICAH, OTROČNICAH IN NOVOROJENCIH
-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE
-SAMOSTOJNO IZVAJANJE BABIŠKIH VIZIT TER VODENJE ZDRAVIH NOSEČNIC V OKVIRU SVOJIH KOMPETENC
-SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFIČNIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV, PSIHIČNA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTIČNI POSEG
-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA
-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTA
-IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
-VZDRŽEVANJE PROSTOROV, PRIPOMOČKOV IN APARATUR
-SKRB ZA NAROČANJE IN SPREMLJANJE PORABE ZDRAVIL IN POTROŠNEGA MATERIALA TER, PRIPOMOČKOV IN APARATUR
-IZVAJANJE MENTORSTVA NOVO ZAPOSLENIM, ŠTUDENTOM IN DIJAKOM
-PREDAJA PACIENTA NA VSEH NIVOJIH
-SKRB ZA VARNOST PACIENTOV
-ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO V BABIŠKI IN ZDRAVSTVENI NEGI ZA RAZVOJ POKLICA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI
-OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.