Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Naslov: GRAJSKA ULICA 24 , 9000 MURSKA SOBOTA

SPREJEMANJE IN NAROČANJE PACIENTOV; UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN POTREB B/V; NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, NADZIRANJE IN VREDNOTENJE BABIŠKE-ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO V ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽENSK; DOKUMENTIRANJE DELA IN OCENJEVANJE REZULTATOV DELA; SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI; VODENJE TIMA BABIŠKO-ZDRAVSTVENE NEGE, SPROTNO OBVEŠČANJE ČLANOV TIMA O NOVOSTIH NA SVOJEM STROKOVNEM PODROČJU; ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE PREDPISANEGA DIAGNOSTIČNO- TERAPEVTSKEGA PROGRAMA IN DRUGIH MED. TEH. POSEGOV; ORGANIZIRANJE IN SODELOVANJE NA VSEH NIVOJIH ZDRAV. VARSTVA KOT ZDRAVSTVENI SVETOVALEC IN VZGOJITELJ, S POUDARKOM NA PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENO VZGOJNIH DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO IN KOMPETENCAMI; IZOBRAŽEVANJE, VZDRŽEVANJE POZITIVNE PROFESIONALNE IDENTITETE IN SODELOVANJE V IZOBRAŽEVANJU IN PRI RAZISKAVAH S STROKOVNEGA PODROČJA; NADZOROVANJE, VODENJE IN IZVAJANJE PRAKTIČNIH VAJ ŠTUDENTOV, PRIPRAVNIKOV IN DIJAKOV ZDRAVSTVENIH ŠOL; NUDENJE PP IN POMOČ PRI IZVAJANJU NMP; OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL IN NADZORA NAD STATISTIČNIMI PODATKI; SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI IN INTERDISCIPLINARNIMI SLUŽBAMI, ENOTAMI, ŠIRŠIM LOKALNIM OKOLJEM GLEDE SVOJEGA STROKOVNEGA PODROČJA; NADZOROVANJE PORABE MATERIALOV, ZDRAVIL IN DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEGA IDR.