Podjetje: VRTEC HRASTNIK

Naslov: NOVI LOG 11 A, 1430 HRASTNIK

NEPOSREDNO IZVAJA VIZ PROGRAM V SKUPINI, ENOTI, ZAVODU IN ZUNAJ NJEGA, VODI IN UREJA DOKUMENTACIJO ZA SKUPINO, POSAMEZNIKE, POTREBE ENOTE, ZAVODA, ZUNANJIH STROKOVNIH SLUŽB, SODELUJE PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA V ZAVODU, NAČRTUJE, SPREMLJA, IZVAJA DRUGA DELA V ZVEZI Z VIZ PROCESOM, SODELUJE S STARŠI, DRUGIMI JAVNIMI ZAVODI, OPRAVLJA DRUGE NALOGE, DOLOČENE Z LDN.