Podjetje: CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK

Naslov: ŠENTVID PRI STIČNI 44, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI

IZVAJANJE AMBULANTNEGA DELA: NAROČANJE, SPREJEM, KONTROLNI PREGLEDI IN POSVETI NEPOSREDNO VODENJE V IZMENI IN ORGANIZIRANJE DELA NA ODDELKU UGOTAVLJANJE NEGOVALNIH POTREB IN PROBLEMOV BOLNIKOV IN RAZPOREJANJE OTROK PO SOBAH SOOBLIKOVANJE NAČRTA, SPREMLJANJA IN EVALVACIJE POSTAVLJENIH CILJEV NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE,
SODELOVANJE IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE IN KOORDINIRANJE Z OSKRBOVALNIMI IN DRUGIMI SLUŽBAMI,
IZVAJANJE ZAHTEVNIH NEGOVALNIH POSTOPKOV IN MEDICINSKIH POSEGOV V OKVIRU POOBLASTIL PREVZEMANJE IN PREDAJANJE NAVODIL V ZVEZI Z BOLNIKI IN PODAJANJE SPLOŠNE INFORMACIJE O BOLNIKIH ORGANIZIRANJE TRANSPORTA BOLNIKOV NA SPECIALISTIČNE PREGLEDE IN ORGANIZIRANJE SPREMSTVA BOLNIKOV (ALI SPREMLJANJE),
SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENO VZGOJNI DEJAVNOSTI BOLNIKOV IN STARŠEV NAROČANJE OBROKOV ZA SPREMLJEVALCE VODENJE SPROSTITVENIH IN SOCIALIZACIJSKIH AKTIVNOSTI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE IN POMOČ PRI UČENJU,
VODENJE DOKUMENTACIJE, KI JE PREDPISANA V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSTALIH DEJAVNOSTI DIPL. MED. SESTRE,
PRIPRAVLJANJE NEGOVALNIH PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO IN VODENJE TE DOKUMENTACIJE IZVAJANJE POSTOPKOV V SKLADU Z AKTOM. UPRAVLJANJE Z ZDRAVILI,
JEMANJE VZORCEV BIOLOŠKEGA MATERIALA ZA PREISKAVE IN USTREZNA PRIPRAVA MATERIALA ZA TRANSPORT,
OPRAVLJANJE RAZNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV,
OPRAVLJANJE NADZORA NAD VZDRŽEVANJEM HLADNE VERIGE.