Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Naslov: ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

DELA IN NALOGE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE IN NAJZAHTEVNEJŠA DELA IN NALOGE V OKVIRU STROKOVNEGA PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRETEŽNO KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IV TER IZVAJANJE DEL IN NALOG ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSTOPKOV V OKVIRU POOBLASTIL ZDRAVNIKA,
NADZORUJE ZDRAVSTVENO STANJE V OKVIRU POOBLASTIL TER UGOTAVLJA POTREBE PACIENTOV PO ZDRAVSTVENI NEGI,
SODELUJE PRI VISOKO ZAHTEVNIH TERAPEVTSKIH POSEGIH,…