Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Naslov: ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

DELA IN NALOGE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE IN ZAHTEVNEJŠA DELA IN NALOGE V OKVIRU STROKOVNEGA PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRETEŽNO KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI III,
NADZORUJE ZDRAVSTVENO STANJE V OKVIRU POOBLASTIL TER UGOTAVLJA POTREBE PACIENTOV PO ZDRAVSTVENI NEGI,
NAČRTUJE, IZVAJA IN VREDNOTI KONTINUIRAN PROCES ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, GLEDE NA STOPNJO IN VRSTO NJIHOVE PRIZADETOSTI,
IZVAJA ZELO ZAHTEVNE NEGOVALNE POSTOPKE,
NUDI PRVO POMOČ OZ. ORGANIZIRA POMOČ OB NEPRIČAKOVANIH REAKCIJAH PACIENTOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE,
SODELOVANJE V DEŽURNI SLUŽBI IN STALNI PRIPRAVLJENOSTI,
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI,
UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO NA DELOVIŠČU,
ODGOVARJA ZA STROKOVNOST IN UČINKOVITOST IZVAJANJA DEL IN NALOG,
DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENIH S PODROČJA DELA V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE.