Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA

Naslov: ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

DELA IN NALOGE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE IN DELA IN NALOGE V OKVIRU STROKOVNEGA PODROČJA DIALIZE IN CAPD,
VODI IN NADZIRA DELO MEDICINSKIH SESTER V TIMU,
NAČRTUJE, IZVAJA IN VREDNOTI PROCES ZDRAVSTVENE NEGE DIALIZNEGA PACIENTA,
PRIPRAVLJA APARATURE, DIALIZATORJE, SANITETNI MATERIAL IN DRUGE PRIPOMOČKE ZA DELO,
FIZIČNO IN PSIHIČNO PRIPRAVI PACIENTA NA HEMODIALIZO IN IZVAJA DIALIZO, NADZORUJE PROCES DIALIZE IN UKREPA OB ZAPLETIH V OKVIRU DANIH POOBLASTIL,
SODELUJE PRI OP. POSEGIH: VSTAVLJANJE KATETROV, PUNKCIJAH…,
IZVAJA ADMINISTRATIVNE NALOGE ZA POTREBE DIALIZE,
APLIKACIJA ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE PO POOBLASTILU,
IZVAJA PERITONEALNO DIALIZO V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE,
SODELOVANJE V DEŽURNI SLUŽBI IN STALNI PRIPRAVLJENOSTI,
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI,
UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO NA DELOVIŠČU,
ODGOVARJA ZA STROKOVNOST UČINKOVITOST IZVAJANJA DEL IN NALOG,
DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA S PODROČJA DELA V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE.