Podjetje: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Naslov: ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVA PROSTORA, APARATUR, PRIPOMOČKOV, MEDIKAMENTOV IN DRUGEGA MATERIALA ZA ANESTEZIJO, FIZIČNA IN PSIHIČNA PRIPRAVA BOLNIKA ZA ANESTEZIJO IN TERAPIJO BOLEČINE, IZVAJANJE PREDPISANIH MEDICINSKO TEHNIČNIH OPRAVIL PRI ANESTEZIJI V OKVIRU POOBLASTIL, SPREMLJANJE VITALNIH FUNKCIJ MED ANESTEZIJO, PRIPRAVA PRIPOMOČKOV IN POMOČ PRI IZVEDBI KARDIOPULMONALNEGA OŽIVLJANJA, POSTOPERATIVNA OSKRBA BOLNIKA, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKA V AMBULANTI ZA ZDRAVLJENJE BOLEČINE, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV ZN V AMBULANTI ZA ZDRAVLJENJE BOLEČINE, EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZN , MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV IN VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NOVOSPREJETIH SODELAVCEV V OKVIRU DELOKROGA , SODELOVANJE V RAZISKOVALNEM DELU NA PODROČJU ZN, OBČASNO DELO NA RTG DIAGNOSTIKI (CT, MRI), BRAHIRADIOTERAPIJI IN TELERADIOTERAPIJI, IZVAJANJE ZN, DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU ZNANJ VI IN VII/1.ST.S.I. NA KIRURŠKEM DNEVNEM HOSPITALU IN PREBUJEVALNICI, OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST.