Podjetje: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

Naslov: ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKOV ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA IN V PALIATIVNI OSKRBI, IZVAJANJE KEMOTERAPIJE PO NALOGU ZDRAVNIKA, PRIPRAVA BOLNIKA NA KEMOTERAPIJO, PRIPRAVA CITOSTATIKOV PO NALOGU ZDRAVNIKA ZA APLIKACIJO, IZVAJANJE CITOSTATSKE TERAPIJE IN SPREMLJANJE STANJA BOLNIKA MED TERAPIJO, DAJANJE NAVODIL BOLNIKU O POSTOPANJU PO KONCU TERAPIJE IN SVETOVANJE O ZMANJŠANJU NEŽELENIH UČINKOV, STALNO IZVAJANJE ZN PRI BOLNIKIH NA CITOSTATSKI TERAPIJI, SODELOVANJE PRI IZVEDBI TERAPEVTSKEGA IN DIAGNOSTIČNEGA PROGRAMA, OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV ZN V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI , EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZN , MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV IN VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NOVOSPREJETIH SODELAVCEV V OKVIRU DELOKROGA, SODELOVANJE V RAZISKOVALNEM DELU NA PODROČJU ZN, DRUGA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE.