Podjetje: ENERDIM, VZDRŽEVANJE KURILNO DIMOVODNIH NAPRAV IN SERVIS GORILCEV, JURE PIPAN S.P.

Naslov: Križ 82 , 6210 SEŽANA

ČIŠČENJE IN PREGLEDOVANJE KURILNO DIMOVODNIH NAPRAV TER MERITVE DIMNIH EMISIJ.