Podjetje: ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO, SOCIALNO, VARSTVENO IN ZDRAVSTVENO DELO TER DRUGE DOBRODELNE DEJAVNOSTI

Naslov: VRANSKO 144 A, 3305 VRANSKO

PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STAROSTNIKE IN DELITEV OBROKOV,SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO