Podjetje: DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

Naslov: ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA

PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV, PRIPRAVA KAKOVOSTNE IN NEOPOREČNE PREHRANE, TER EKONOMIČNA PORABA ŽIVIL IN ENERGIJE PRI PRIPRAVI OBROKOV, IZDAJA ŽIVIL IN MATERIALA IZ SKLADIŠČA, TER TEKOČE VODENJE EVIDENC, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU HACCP STANDARDA TER KONTROLA KAKOVOSTI IN VARNOSTI ŽIVIL IN JEDI, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA PRIPRAVO HRANE, PRAVILNO RAVNANJE IN SHRANJEVANJE KUHINJSKIH ODPADKOV, TER VODENJE EVIDENC, POMOČ PRI NABAVI IN PREVZEMU ŽIVIL SKLADNO Z NAROČILOM IN JEDILNIKOM