Podjetje: Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA

Naslov: Celovška cesta 25 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE PROGRAMA OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE
(OBJEKTOV)
, KOORDINACIJA DELOVNIH NALOG, OPTIMIZACIJA DELOVNIH PROCESOV, PREGLEDOVANJE STANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV, ŠPORTNIH NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV IN OBVEŠČANJE.
OBVEŠČANJE ODGOVORNIH OSEB O STANJU ŠPORTNIH OBJEKTOV, ŠPORTNIH NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV.
IZVAJALSKA DELA PRI REDNEM OBRATOVANJU IN VZDRŽEVANJU ŠPORTNE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV), POMOČ PRI IZVAJANJU IZVAJALSKIH DEL PRI POPRAVILIH OGREVALNIH, KLIMATSKIH IN VODOVODNIH INSTALACIJ IN DRUGA POPRAVILA.
ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELOVANJA IN UPORABE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV). PRIPRAVA OBJEKTOV, NAPRAV IN OPREME ZA ŠPORTNO VADBO, TEKMOVANJA IN PRIREDITVE. IZPOLNJEVANJE EVIDENC O OBRATOVANJU IN VZDRŽEVANJU ŠPORTNE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV).
IZVAJANJE UKREPOV S PODROČJA VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI.
ZAGOTAVLJANJE POSLOVNE TAJNOSTI PRI DELOVANJU ZAVODA.
OPRAVLJANJE DRUGIH DELOVNIH NALOG, KI JIH DOLOČAJO NORMATIVNI AKTI, PROGRAM IN SKLEPI SVETA ZAVODA, TER DRUGIH NALOG PO NAVODILU SVOJEGA NADREJENEGA ALI DIREKTORJA ZAVODA.