Podjetje: OBČINA ŠALOVCI

Naslov: Šalovci 162 , 9204 ŠALOVCI

ORGANIZIRA, USKLAJUJE, KOORDINIRA, VODI IN NADZIRA DELO V REŽIJSKEM OBRATU, VZDRŽEVANJE KATASTRA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V UPRAVLJANJU REŽIJSKEGA OBRATA ,SODELOVANJE PRI IZDELAVI PLANOV INVESTICIJSKO-VZDRŽEVALNIH DEL S PODROČJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ,ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE DEL S PODROČJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ,SKRB IN ODGOVORNOST ZA MATERIALNE VREDNOSTI OPREME IN ORODJA ,PRIPRAVA POTREBNIH EVIDENC, ANALIZ, POROČIL IN GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA ,REŠEVANJE ZAHTEVNEJŠIH POBUD IN PREDLOGOV IN PRIPRAVA PREDLOGOV ,ORGANIZIRANJE IN NADZOR NAD POPISOM VODARINE NA VODOVODNEM SISTEMU ,PRIPRAVA, REŠEVANJE PREDLOGOV, PRITOŽB, VLOG IN MNENJ STRANK V ZVEZI S KOMUNALNO INFRASTRUKTURO ,IZVAJANJE STROKOVNO TEHNIČNIH NALOG REŽIJSKEGA OBRATA ,ORGANIZACIJA IN NADZOR ZIMSKE SLUŽBE, SODELOVANJE Z OBČINSKIM SVETOM, ODBORI IN KOMISIJAMI OBČINSKEGA SVETA.