Podjetje: KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.

Naslov: Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE

DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV,
MIKRO-ORGANIZACIJA GRADBIŠČA IN VODENJE MANJŠIH GRADBIŠČ,
SKRB ZA KVALITETNO IZVEDBO GRADBENIH IN OBRTNIŠKO-INSTALACIJSKIH DEL TER ZA DOSLEDNO IZVAJANJE DEL PO TEHNOLOŠKIH PROJEKTIH GRADBIŠČA,
SPREMLJANJE IN NADZOR DELA DELAVCEV IN DELOVNIH SKUPIN GLEDE NA KVALITETO DEL, USKLAJENOSTJO DEL S PROJEKTOM, RACIONALNO UPORABO TER IZKORIŠČANJE DELOVNIH SREDSTEV IN MATERIALA,
VODENJE EVIDENC UPORABE RESURSOV, VODENJE VSEH VRST GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA PRILOG ZA GRADBENO KNJIGO,
UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI DELAVCEV IN VODENJE DELOVNIH UR,
DNEVNO POROČANJE VODSTVU GRADBIŠČA O STANJU NA GRADBIŠČU, DAJANJE PREDLOGOV GLEDE TEHNOLOŠKIH IZBOLJŠAV PRI IZGRADNJI OBJEKTA
PRAVOČASNO OBVEŠČANJE VODSTVA GRADBIŠČA O POTREBAH PO MATERIALNIH IN ČLOVEŠKIH VIRIH – IZDAJA ZAHTEVNIC,
PREVZEM GRADBENEGA MATERIALA IN NJEGOVO SKLADIŠČENJE SKLADNO S SHEMO ORGANIZACIJE GRADBIŠČA IN ZAVAROVANJE PRED KVARJENJEM IN ODTUJITVIJO,
NEPOSREDNO IZVAJANJE VSEH UKREPOV ZA ZAVAROVANJE POSEBNO NEVARNIH MEST NA GRADBIŠČU,
ODGOVORNOST ZA DOLOČANJE RELATIVNE VIŠINE IN POSTAVLJANJE PROFILOV VSEH VRST