Podjetje: ŽEKI gradnje d.o.o.

Naslov: Krtince 21 , 3241 PODPLAT

-PREBIRANJE SPECIFIKACIJ ZA DOLOČITEV GRADBENIH ZAHTEV IN POSTOPKOV NAČRTOVANJA;
-ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE MATERIALNIH IN ČLOVEŠKIH VIROV, KI SO POTREBNI ZA IZVEDBO DEL
-PREUČITEV IN NADZOR POTEKA DEL;
-PREUČITEV OPREME IN GRADBIŠČ ZA ZAGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA ZDRAVSTVENIH IN VARNOSTNIH ZAHTEV;
-NADZOR GRADBIŠČ IN KOORDINIRANJE DELA Z DRUGIMI GRADBENIMI PROJEKTI;
-NADZOR AKTIVNOSTI GRADBENIH DELAVCEV;
TER OSTALA PRIMERNA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH PO NALOGU DELODAJALCA